AM800

גובה:22 ס"מ

קוטר:30 ס"מ 

מק"ט: 00527

01

AM807

גובה:19 ס"מ

קוטר:38 ס"מ

מגיע עם חובק אוניה

מק"ט: 00597

02

AM808

גובה:25 ס"מ

קוטר:50 ס"מ

מגיע עם חובק אוניה

מגיע עם שלוש בתי מנורה

מק"ט: 00619

03

AM817

גובה:14 ס"מ

קוטר:30 ס"מ

המוצר מגיע ללא המשקולת.

ניתן לצרף משקולת באביזרים למנורות.

מק"ט: 006195

04

AM329

גובה:37 ס"מ

קוטר:40 ס"מ

מגיע עם חובק אוניה

מק"ט: 00581

05

AM340

גובה:39 ס"מ

קוטר:50 ס"מ

מגיע עם חובק אוניה

מגיע עם שלוש בתי מנורה

מק"ט: 00575

06

AM812

גובה:25 ס"מ

קוטר:40 ס"מ

מגיע עם חובק אוניה

 

מק"ט: 00663

07

AM821

גובה:25 ס"מ

קוטר:40 ס"מ

מגיע עם חובק אוניה

מק"ט: 006194

08

AM819

גובה:25 ס"מ

קוטר:45 ס"מ

מגיע עם חובק אוניה

מק"ט: 006192

09

AM822

גובה:52 ס"מ

קוטר:31 ס"מ

מק"ט: 01712

10

AM818

גובה:45 ס"מ

קוטר:30 ס"מ

מגיע עם חובק אוניה

מק"ט: 006191

11

AM726

גובה:28 ס"מ

קוטר:30 ס"מ

מק"ט: 01001

12

AM726P

גובה:28 ס"מ

קוטר:30 ס"מ

מק"ט: 01002

13

AM863

גובה:24 ס"מ

קוטר:28 ס"מ

מק"ט: 00215

14

AM305

גובה:18 ס"מ

קוטר:25 ס"מ

מק"ט: 00962

15

AM264

גובה:15 ס"מ

קוטר: 20 ס"מ

מק"ט: 00604

16

AM263

גובה:18 ס"מ

קוטר:24 ס"מ

מק"ט: 00880

17

AM719

גובה:28 ס"מ

קוטר:30 ס"מ

מק"ט: 00557

18

AM718

גובה:23 ס"מ

קוטר:25 ס"מ

מק"ט: 00797

19

AM718P

גובה:23 ס"מ

קוטר:25 ס"מ

מק"ט: 00854

20

AM719P

גובה:28 ס"מ

קוטר:30 ס"מ

מק"ט: 00853

21

AM725

גובה:27 ס"מ

קוטר:37 ס"מ

מק"ט: 00582

22

AM725P

גובה:27 ס"מ

קוטר:37 ס"מ

מק"ט: 00114

23

AM717

גובה:20  ס"מ

קוטר:42 ס"מ

מק"ט: 00824

24

AM717P

גובה:20  ס"מ

קוטר:42 ס"מ

מק"ט: 00509

25

AM716

גובה:23 ס"מ

קוטר:22 ס"מ

מק"ט: 01003

26

AM716P

גובה:23 ס"מ

קוטר:22 ס"מ

מק"ט: 01004

AM307

גובה:25 ס"מ

קוטר:25 ס"מ

מק"ט: 00954

28

AM130P

גובה:37 ס"מ

קוטר:33 ס"מ

מק"ט: 00877

29

AM130

גובה:37 ס"מ

קוטר:33 ס"מ

מק"ט: 00991

30

AM31P

גובה:30 ס"מ

קוטר:27 ס"מ

מק"ט: 00799

31

AM31

גובה:30 ס"מ

קוטר:27 ס"מ

מק"ט: 00942

32

AM160P

גובה:27 ס"מ

קוטר:22 ס"מ

מק"ט: 00879

33

AM160

גובה:27 ס"מ

קוטר:22 ס"מ

מק"ט: 00897

34

AM70P

גובה:26 ס"מ

קוטר:36 ס"מ

 

מק"ט: 00560

35

AM70

גובה:26 ס"מ

קוטר:36 ס"מ

מק"ט: 00574

36

AM65P

גובה:25 ס"מ

קוטר:30 ס"מ

מק"ט: 00855

37

AM65

גובה:25 ס"מ

קוטר:30 ס"מ

מק"ט: 00967

38

AM64P

גובה:22 ס"מ

קוטר:22 ס"מ

מק"ט: 00876

39

AM64

גובה:22 ס"מ

קוטר:22 ס"מ

מק"ט: 00968

40

AM291G

גובה:19 ס"מ

קוטר:31 ס"מ

מק"ט: 00696

41

AM290G

גובה:34 ס"מ

קוטר:26 ס"מ

מק"ט: 00695

42

AM293G

גובה:30 ס"מ

קוטר:27 ס"מ

מק"ט: 00699

43

AM300G

גובה:15 ס"מ

קוטר:23 ס"מ

מק"ט: 00958

44

AM296G

גובה:23 ס"מ

קוטר:19 ס"מ

מק"ט: 00969

45

AM297G

גובה:28 ס"מ

קוטר:29 ס"מ

מק"ט: 00961

46

AM292G

גובה:15 ס"מ

קוטר:22 ס"מ

מק"ט: 00697

47

AM269G

גובה:15 ס"מ

קוטר: 13 ס"מ

מק"ט: 00402

48

AM298G

גובה:18 ס"מ

קוטר:14 ס"מ

מק"ט: 00953

49

AM260

גובה:24 ס"מ

קוטר:18 ס"מ

מק"ט: 00609

50

AM261

גובה:32 ס"מ

קוטר:28 ס"מ

מק"ט: 00864

51

AM246

גובה:23 ס"מ

קוטר:25 ס"מ

מק"ט: 00606

52

AM247

גובה:32 ס"מ

קוטר:30 ס"מ

מק"ט: 00607

53

AM801

גובה:18 ס"מ

קוטר:25 ס"מ

תמונה להמחשה בלבד

המוצר הינו רק הזכוכית לא כולל המתלה שלישייה.

מק"ט: 00528

54

AM289

גובה:31 ס"מ

קוטר:23 ס"מ

מק"ט: 00655

55

AM260 סגול

גובה:24 ס"מ

קוטר:18 ס"מ

מק"ט: 006091

56

AM260 אמבר

גובה:24 ס"מ

קוטר:18 ס"מ

מק"ט: 006092

57

AM260 ירוק

גובה:24 ס"מ

קוטר:18 ס"מ

 

מק"ט: 006093

006093

AM264 סגול

גובה:20 ס"מ

קוטר: 20 ס"מ

מק"ט: 006042

59

AM264 אמבר

גובה:20 ס"מ

קוטר:20 ס"מ

מק"ט: 006043

60

AM264 ירוק

גובה:20 ס"מ

קוטר:20 ס"מ

מק"ט: 006044

61

AM271

קוטר:24 ס"מ

מק"ט: 00691

62

AM260G

גובה:24 ס"מ

קוטר:18 ס"מ 

מק"ט: 00905

63

AM1001G

 

גובה:17 ס"מ

קוטר:23 ס"מ

מק"ט: 00966

64

AM1002G

 

גובה:18 ס"מ

קוטר:27 ס"מ

 

מק"ט: 00964

65

AM1003G

 

גובה:20 ס"מ

קוטר:16 ס"מ

 

מק"ט: 00901

66

AM1004G

 

גובה:18 ס"מ

קוטר:22 ס"מ

 

מק"ט: 00904

67

AM1005G

 

גובה:11 ס"מ

קוטר:20 ס"מ

 

מק"ט: 00903

68

לשאלות והגשמת חלומות

בוא נדבר: חנות:08-6995776 מחסן:08-8562194