AM707

גובה:12 ס"מ

קוטר:11 ס"מ

מק"ט: 091191

02

AM245

גובה:14 ס"מ

קוטר:13 ס"מ

מק"ט: 00614

03

AM259

גובה:14 ס"מ

קוטר:13 ס"מ

מק"ט: 00615

04

AM701

גובה:12 ס"מ

קוטר:13 ס"מ

מק"ט: 091081

05

AM16F

גובה:12 ס"מ

קוטר:10 ס"מ

מק"ט: 00689

06

AM16P

גובה:12 ס"מ

קוטר:10 ס"מ

מק"ט: 00688

07

AM16

גובה:12 ס"מ

קוטר:10 ס"מ

מק"ט: 00915

08

AM705

גובה:14 ס"מ

קוטר:18 ס"מ

מק"ט: 091172

09

AM700

גובה:13 ס"מ

קוטר:14 ס"מ

מק"ט: 091071

10

AM8P

גובה:14 ס"מ

קוטר:18 ס"מ

מק"ט: 008741

11

AM702

גובה:14 ס"מ

קוטר:19 ס"מ

מק"ט: 091091

12

AM8

גובה:14 ס"מ

קוטר:14 ס"מ

מק"ט: 009301

13

AM173

גובה:12 ס"מ

קוטר:9 ס"מ

מק"ט: 37029

14

AM132

גובה:18 ס"מ

קוטר:17 ס"מ

 

מק"ט: 009991

15

AM298G

גובה:18 ס"מ

קוטר:14 ס"מ

מק"ט: 009531

17

AM269G

גובה:12 ס"מ

קוטר:15 ס"מ

מק"ט: 004021

18

AM304

קוטר:18 ס"מ

מק"ט: 009561

19

AM303

קוטר:10 ס"מ

מק"ט: 009601

20

AM712

קוטר:13 ס"מ

מק"ט: 001331

21

AM264

קוטר:20 ס"מ

מק"ט: 006041

22

AM713P

קוטר:13 ס"מ

מק"ט: 001341

23

AM711

קוטר:15 ס"מ

מק"ט: 005871

24

AM741

גובה:14 ס"מ

קוטר:15 ס"מ

מק"ט: 007601

25

AM740P

גובה:14 ס"מ

קוטר:15 ס"מ

מק"ט: 009851

26

AM301

גובה:12 ס"מ

קוטר:10 ס"מ

מק"ט: 009551

27

AM750

גובה:12 ס"מ

קוטר:12 ס"מ

מק"ט: 005831

29

AM302

גובה:12 ס"מ

קוטר:16 ס"מ

מק"ט: 00957

30

AM710

גובה:13 ס"מ

קוטר:13 ס"מ

 

מק"ט: 009731

31

AM709

גובה:12 ס"מ

קוטר:12 ס"מ

מק"ט: 009741

32

AM715P

גובה:10 ס"מ

קוטר:19 ס"מ

מק"ט: 009631

36

AM704

גובה:13 ס"מ

קוטר:15 ס"מ

מק"ט: 091162

35

AM215

גובה:12 ס"מ

קוטר:10 ס"מ

מק"ט: 37027

36

לשאלות והגשמת חלומות

בוא נדבר: חנות:08-6995776 מחסן:08-8562194